Historie

Arken's" historie.

Lejr nr. 10 Arken kopi2

Initiativet til at danne en lejr i det Nordvest jydske, og dermed b.la. lejr nr. 10, skal tillægges patriarker fra logerne i dette område, der alle var medlemmer af lejr nr. 4. Skjalm Hvide i Aarhus, som på dette tidspunkt var ganske stor. 

En statistik med udgangspunkt i Odd Fellow håndbogen for 1969 viste at ialt 638 patriarker fordelt på 25 loger på dette tidspunkt var tilknyttet denne lejr.

Som en hjælp hertil ville tilfældet, at daværende Storsire Chr. Rasmussen kraftigt opfordrede til at der blev dannet flere lejre i Vest- og Nordjylland, da han mente at Lejr nr. 4 var blevet alt for stor.

For dannelsen af nye lejre talte da også de lange afstande som mange patriarker måtte køre for at deltage i et lejrmøde.

Efter forslag af Distrikts Deputeret Stor Sire (D.D.S.S) Mads Møller, blev der nedsat et udvalg på 8 patriarker, een fra hver af de loger der havde givet sin tilslutning til dannelse af en ny lejr.

På det derefter afholdte møde blev det foreslåede arbejdsudvalg nedsat, og tidspunktet for en forventet oprettelse af en ny lejr blev sat til 1. september 1971. På mødet kom et spørgsmål om vandrelejr/standlejr til debat, hvilket resulterede i en overvældende tilslutning til at den fremtidige lejr skulle være en vandrelejr.

Med sammensætningen af arbejdsudvalget var samtidig lejrforeningerne: Sct. Jørgen, Holstebro,- Eskild, Viborg,- Kr. Kold, Thisted,- Sanctitas, Skive,- K.M. Bernt, Struer og Sct. Thøger, Lemvig repræsenteret.

Udvalget arbejdede herefter hårdt med egentlig planlægning, beslutninger om økonomiske forhold m.v. samt et utal af andre nødvendige forberedelser, og det skulle under et møde den 20 januar 1971 vise sig at der var tilslutning fra ialt 108 patriarker om at blive medlem af den nye lejr.

Lørdag den 16 oktober 1971 kl. 16.00
oprandt så dagen, hvor
Lejr nr. 10 ARKEN blev institueret
i
 ordensbygningen i Skive.

Logesalen var fyldt til sidste plads, da de fem patriarker, der havde underskrevet ansøgningen til Storlogen om lejrens oprettelse, blev præsenteret for br. Stor Sire, og efter at have aflagt det højtidelige løfte, med formaning om at bevare lejrens fribrev som et dyrebart klenodie, blev dette overdraget ansøgerne:

Patr. Frederik Bossen Loge nr. 34 Dannebrog

Patr. Frode Poulsen Loge nr. 41 Petrus Beyer

Patr. Svend Brøchner Nielsen Loge nr. 42 Erik Holst

Patr. Ingvard Maae Loge nr. 63 Kilen

Patr. Holger Holm Loge nr. 42 Erik Holst

Ved en efterfølgende installation kunne følgende valgte embedsmænd tiltræde deres nye embeder:

Hovedpatriark: Svend Brøchner Nielsen, Loge nr. 42 ERIK HOLST

Ypperstepræst: Andreas Zachariassen, Logenr. 63 KILEN

1. Høvedsmand: Frederik Bossen, Loge nr. 34 DANNEBROG

2. Høvedsmand: Harry Knudsen, Loge nr. 41 PETRUS BEYER

Skriftfører: Tage G. Jacobsen, Loge nr. 42 ERIK HOLST

Kasserer: J. Yde Langgaard, Loge nr. 41 PETRUS BEYER

Regnskabsfører: H. Rysgaard Christensen, Loge nr. 63 KILEN

Om vi her skulle beskrive årene frem til idag, ville det kunne sees at skiftende embedsmænd i tidens løb tilfulde har formået at leve op til det formål, at lejrens opgave er at fæstne brødrenes opmærksomhed på individets holdning til det samfund det lever og virker i.

I året 2006 rundede lejr 10 Arken et medlemstal på 268 patriarker, og det var efterhånden næsten umuligt at de enkelte logehuse på lovlig vis kunne rumme det store deltagerantal ved lejrens møder. Det stod derfor klart for enhver at endnu en knopskydning,- eller deling blev mere og mere nødvendig.

Derfor blev der atter engang nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at oprette endnu en lejr i distrikt 10.

Denne historie vil vi ikke trætte med her, blot konstatere at gruppens arbejde mundede ud i at 125 patriarker fra logerne:

34 Dannebrog, Holstebro

45 Enrico Dalgas, Herning

63 Kilen, Struer

75 Viking, Lemvig

105 H.P. Hansen, Herning

stod bag dannelsen af en ny lejr i distriktet, hvorefter instituering af lejr nr. 18 Hardsyssel fandt sted den 14 april 2007, i ordensbygningen i Holstebro.

Den oprindelige lejr 10 Arken blev herved minimeret til at omfatte logerne:

39 Sct. Kjeld, Viborg

41 Petrus Beyer, Thisted

42 Erik Holst, Skive

67 M.C. Holm, Nykøbing 

119 Erik Glipping, Viborg

og her pr. 01. september 2018 kan vi mønstre 154 patriarker

Er du interesseret i at læse eller høre mere om lejren eller om Odd Fellow Ordenen's historie såvel international som i Danmark kan du læse om dette på hjemmesiden for:

DEN UAFHÆNGIGE STORLOGE FOR KONGERIGET DANMARK

I. O. O. F.

Du kan komme dertil ved at klikke på linket HER

Det her beskrevne om lejr nr. 10 Arken efterlader måske indtil flere ubesvarede spørgsmål. Hvis du derfor vil høre mere om lejren, er du også velkommen til at kontakte lejrens Hovedpatriark som du kan finde ved at gå til siden "EMBEDSMÆND" hvor der findes flere kontaktmuligheder til hvordan du kan uddybe dine ønsker.