Velkommen til patriarklejr nr. 10 Arken I.O.O.F. Skive

Lejr nr.10 segl

Patriarklejrens formål og hjemsted.

I det følgende kan du dele læse lidt om hvad der forstås ved en Odd Fellow lejr, og dens formål, samt lidt om Patriarklejr nr. 10 " Arken"s hjemsted.
Som omtalt andet sted, er lejr 10 Arken en vandrelejr, hvorved forstås, at lejren holder sine møder på skift i de logehuse, der er beliggende i lejrens virkeområde, og lejrens medlemmer, der kaldes for patriarker udgøres af brødre fra disse loger.

Lejrens formål

Hvor vore loger er at betragte som et hjem, hvor vi fremmer den enkelte broders personlige indre vækst, således at

VENSKAB - KÆRLIGHED og SANDHED

præger dem, så har lejren først og fremmest til opgave, at rette broderens tanker udad mod den verden, i hvilken vi lever.

Til det formål er det lejrens opgave i etisk henseende, at udvikle logens grundsætninger gennem forklaring af lejrens valgsprog:

TRO - HÅB og KÆRLIGHED

og derved søge, at bringe medlemmerne til klarhed over deres pligter og ansvar over for det samfund, som de lever og virker i.

Er du interesseret i at læse mere om en lejrs formål, kan du finde yderligere oplysninger på Storlogens hjemmeside som du kan finde under linket  her

Lejrens hjemsted

Patriarklejr nr. 10 Arken er en vandrelejr.

Det vil sige, at lejren slår sit telt op på skift i de byer og loger som er hjemmehørende i lejrens område. Lejr nr. 10 Arken omfatter efter delingen den 14 april 2007, Broderlogerne nr. 39 Sct. Kjeld, Viborg,- nr. 41 Petrus Beyer, Thisted,- nr. 42 Erik Holst, Skive,- nr. 67 M.C. Holm, Nykøbing samt nr. 119 Erik Glipping, Viborg. 

Frugtparken 5, 7800 Skive

Telefon 97 52 02 01
info10@arken.oddfellow.dk