Torsdag den 2. maj 2019 kl. 19:30

I Ordensbygningen i Nykøbing - Sommermøde

19:30     Åbnes i Patriarkgraden.
Valg af udvalg.
Referat af seneste Distriktsudvalgsmøde.
Højtideligholdelse af ordenens stiftelsesdag den 26. april.              
   Underholdning.

Torsdag den 5. september 2019 kl. 19:30

Viborg (Broderloge nr 39)

 

Møde i Patriarkgraden.

Kl. 20:15 Etisk indlæg ved Patriark Erik Kock Mogensen

Torsdag den 26. september 2019 kl. 19:00

Thisted

Prøve på DGL-grad.

Kl. 21:00 Serveres lettere traktement.

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19:30

Thisted

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Møde i Patriarkgraden. Referat fra Fællesrådet for Lejre.

Kl. 20:00 Forfremmelse til DGL-grad.

Påklædning: Festdragt

 

 

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19:00

Skive

Kontaktudvalgsmøde

Møde med valgembedsmænd og kontaktudvalgene. Let traktement.

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19:00

Viborg (Broderloge nr 39)

Prøve på DKP-grad.

Møde i Finansudvalg.

Kl 21:00 Serveres lettere traktement.

 

Torsdag den 7. november 2019 kl. 19:30

Viborg (broderloge nr 39)

Kl. 18:00 Instruktion i DGL-grad.

Kl. 19:30 Møde i Patriarkgraden. Budget fremlægges.

Kl. 20:00 Ophøjelse til DKP-grad.

Påklædning: Festdragt.

 

 

Torsdag den 5. december 2019 kl. 19:30

Nykøbing

Møde i Patriarkgraden.

Referat fra Distriksudvalgsmøde.

Etisk indlæg ved Patriark Kaj Merrild Sørensen.

Julemøde med underholdning.

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 19:30

Thisted

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kl. 18:00 Instruktion i DKP-grad.

Kl. 19:30 Møde i Patriarkgraden. Thomas Wildey mindes.

Kl. 20:15 Foredrag/Indlæg.

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19:00

Skive

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kl 19:00 Prøve på Patriarkgraden.

              Møde i Revisionsudvalget.

Kl 21:00 Serveres lettere traktement.

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19:30

Skive

Møde i Patriarkgraden.

Regnskab fremlægges til godkendelse.

Kl. 20:20 Optagelse af nye Patriarker.

Påkældning: Festdragt.

Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:30

Herning

Besøg i Lejr nr 18 Hardsyssel.

Torsdag den 2. april 2020 kl. 19:30

Skive

Kl. 18:00 Instruktion i Patriarkgraden.

Kl. 19:30 Møde i Patriarkgraden. Referat fra seneste distriktsudvalgsmøde. Foredrag ved Michael Svendsen.

Torsdag den 7. maj 2020 kl. 19:30

Nykøbing

Møde i Patriarkgraden. Højtideligholdelse af Ordenens stiftelsesdag den 26. April.

Sommermøde med  underholdning.