Valgte Embedsmænd

Hovedpatriark

Jørgen Anton Overgaard

Første høvedsmand

Claus Fisker Kristensen

Ypperstepræst

Jørgen Skjøtt

Skriftfører

Brian Pedersen

Regnskabsfører

Per Olesen

Regnskabsfører

Henning Mousten Nielsen

Kasserer

Peter Koberg Vigsø

Kasserer

Peter Koberg Vigsø

Anden høvedsmand

Jan Olander Hansen

Fungerende ekshovedpatriark

Bent Glarmbæk

Storrepræsentant

Ole Christensen

Storrepræsentant

Eigil Amby Jensen